Главная / Новости / Архив сайта — тарифы консульских сборов в Украинском консульстве данные 2010. Хайфа

Архив сайта — тарифы консульских сборов в Украинском консульстве данные 2010. Хайфа

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за
вчинення консульських дій
в

Посольстві України в Державі Ізраїль та
Генеральному консульстві України в м.Хайфа

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в доларах США /

ізраїльських шекелях

 

І. ПАСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про оформлення паспорта громадянина України для
виїзду за кодон

10/40

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80/320

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість
утраченого чи зіпсованого

100/400

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

40/160

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

15/60

6

Унесення відомостей про дітей до паспортного документа одного з батьків чи
законного представника

20/80

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30/120

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20/80

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним
походженням

100/400

2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

150/600

3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20/80

4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення
над дитиною опіки чи піклування

20/80

5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення
над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20/80

6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з
перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20/80

7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення
батьківства

20/80

8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

20/80

9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200/800

10 Видача довідки про належність до громадянства України

15/60

11 Видача довідки про неналежність до громадянства України

15/60

12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150/600

13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200/800

III .ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1 Автоматизоване оброблення візової анкети 15/60
2 Оформлення службової візи (С-3)*:  
  Одноразової 25 / 100
  Дворазової 50 / 200
  Багаторазової 200/8 00
3 Оформлення ділової візи (Б)*:  
  Одноразової 25 / 100
  Дворазової 50 / 200
  Багаторазової 200/8 00
4 Оформлення візи для науковців (Н)*:  
  Одноразової 25 / 100
  Дворазової 50 / 200
  Багаторазової 200/8 00
5 Оформлення візи для представників релігійних місій (Р)*:  
  Одноразової 25 / 100
  Дворазової 50 / 200
  Багаторазової 200/8 00
6. Оформлення одноразової студентської візи (О) 15 / 60
7 Оформлення візи для представників засобів масової інформації (М)*:  
  Одноразової 50 / 200
  Дворазової 100 / 400
  Багаторазової 200/8 00
8 Оформлення візи для в’їзду з метою культурного та спортивного обміну (К)*:  
  Одноразової 25 / 1 0 0
  Дворазової 50 / 200
  Багаторазової 100/ 400
9 Оформлення візи для в’їзду з метою туризму (Т)*:  
  Одноразової 35 / 140
  Дворазової 60 / 240
10 Оформлення приватної візи для в’їзду в приватних справах, а також з метою
лікування (П-1)*:
 
  Одноразової 35 /14 0
  Дворазової 60 / 240
  Багаторазової 200/ 8 00
11 Оформлення приватної візи особам українського походження для відвідання
України (П-2)*:
 
  Одноразової 10 / 40
  Дворазової 35 / 140
  Багаторазової 135 / 540
12 Оформлення одноразової імміграційної візи для в’їзду з метою працевлаштування
(ІМ-1)
25 / 100
13 Оформлення одноразової імміграційної візи для в’їзду з метою постійного
проживання (ІМ-2)
40/ 160
14 Оформлення візи для обслуговуючого персоналу транспортних засобів
міжнародного сполучення (ОП)*:
 
  Одноразової 50/ 200
  Дворазової 80/32 0
  Багаторазової 200/8 00
15 Оформлення транзитної візи для проїзду через територію України до третьої
держави (ТР-1)*:
 
  Дворазової

10 / 40

  Багаторазової 100/400
16 Оформлення багаторазової транзитної візи для здійснення перевезення вантажним
автотранспортом і пасажирським автобусним транспортом через територію України до
третьої держави (ТР-2)*:
100/400
17 Оформлення колективної візи**: 50% вартості оформлення відповідної візи на кожну особу
  Одноразової  
  Дворазової  
  Транзитної  

 

IV . ДІЇ З
ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

10/40

2

Видача витребуваного документа

40/ 1 60

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те
органом

50/200

V . ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1 Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30/120

2 Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200/800

3 Видача довідки про засвідчення документа

20/80

 

VI . ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану

20/80

2 Реєстрація шлюбу

50/200

3 Реєстрація розірвання шлюбу:

a ) — за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70/280

Б ) — на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80/320

В) — на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

90/360

Г) — з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або
недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами,
засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30/120

4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100/400

5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200/800

6 Видача довідки про шлюбну право спроможність

100/400

7

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про
реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30/120

8 Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта
про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70/280

9

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі
знаходження актового запису в закордонній установі)

50/200

 

VI І. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім
іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків,
квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого
майна, що знаходиться в Україні:

А) — посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних
машин і механізмів:

•  дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

— іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості
транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 40 дол.
США (160 ізр. шек.)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості
транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 200 дол.
США (800 ізр. шек.)

 

 

 

Б) — посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 10 дол. США (40 ізр.
шек.)

В ) — посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не
підлягають оцінці

40/160

Г) — посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення
кредитних операцій:

•  дітям, другому з подружжя, батькам

•  іншим особам

30/120

50/200

Ґ) — посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження
транспортними засобами:

•  дітям, другому з подружжя, батькам

•  іншим особам

40/160

60/240

Д) — посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи
транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими
підпунктами “г” та “ ґ ”

Е) — посвідчення інших довіреностей

40/160

2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100/400

3 Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 50 дол. США (200 ізр.
шек.)

4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150/600

5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за
сторінку)

25/100

6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису
перекладача

25/100

7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних
документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40/160

8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

— документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40/160

10/40

9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25/100

10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25/100

11 Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

25/100

12 Посвідчення часу пред’явлення документів

25/100

13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що
почався, але не менше 20 дол. США (100 ізр. шек.) і не більше 100 дол. США (500
ізр. шек.)

14 Прийняття на зберігання документа

10 дол. США (50 ізр. шек.) за кожен місяць зберігання, що
почався

15 Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна,
яке підлягає витребуванню, але не менше 10 дол. США (50 ізр. шек.) і не більше
100 дол. США (500 ізр. шек.)

16 Вчинення морських протестів

90/360

17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки
на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у
зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають
у їх провадженні)

15/60

18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

10/40

19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або
консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього
сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

90/360

 

VIII . ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ
ЯЗАНИХ ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1 Оформлення документа, пов ‘ язаного з водним та повітряним транспортом, якщо
дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50/200

 

ІХ . ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього
сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок)
заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними
особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150/600

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам
України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50/200

 

О Z Z

Александр Волк  ( волонтер до 2021) Хайфа

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан